محاسبه قیمت پارافریز و خلاصه نویسی

قیمت پارافریز

خدمات پارافریز با هدف پیشگیری از سرقت ادبی ناخواسته ارائه می‌شوند. سرقت ادبی، حتی به صورت ناخواسته، می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر شهرت و اعتبار فرد داشته باشد. کارشناسان لیکو با استفاده از ابزارهای معتبر تشخیص سرقت ادبی و دانش تخصصی خود، هم اصالت متن را حفظ می‌کنند و هم سرقت ادبی را به حداقل می‌رسانند.

خدمات پارافریز لیکو به دو شکل عادی و با بازخوانی در زبان‌های فارسی و انگلیسی ارائه می‌شوند. با توجه به تفاوت‌های اساسی در ساختار و واژگان این دو زبان، خدمات پارافریز لیکو برای هر زبان با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌گردند.

قیمت خلاصه نویسی

هدف از خلاصه‌نویسی، فشرده‌سازی متن اصلی است، اما مهم است که این فرآیند به گونه‌ای انجام شود که نکات کلیدی متن حفظ شوند و خواننده با مطالعه خلاصه، دید کلی از متن اصلی به دست آورد. کارشناسان لیکو با مطالعه دقیق متن اصلی، نکات اصلی و ساختار متن را برای شما خلاصه می‌کنند تا نیازی به مطالعه کامل متن نباشد.

خدمات خلاصه‌نویسی لیکو به دو شیوه انتزاعی و استخراجی و در هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می‌شوند. قیمت‌گذاری خدمات خلاصه‌نویسی لیکو بر اساس ویژگی‌های خاص هر زبان صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که شما بهترین ارزش را دریافت می‌کنید.

ترجمه تخصصی لیکو

قیمت پارافریز

انگلیسی
قیمت پارافریز

قیمت پارافریز

228 تومان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • سطح محرمانگی بالا
 • گارانتی سه روزه ویرایش
 • تحویل 2 صفحه در روز
 • هر 10 صفحه یک صفحه هدیه رایگان
 • ارتباط مستقیم با مترجم
 • ضمانت بازگشت وجه
 • تحویل بخش به بخش
 • پرداخت قسطی
قیمت پارافریز با بازخوانی

قیمت پارافریز با بازخوانی

342 تومان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • سطح محرمانگی بالا
 • گارانتی یک ماهه ویرایش
 • تحویل 6 تا 10 صفحه در روز
 • هر 10 صفحه یک صفحه هدیه رایگان
 • ارتباط مستقیم با مترجم
 • ضمانت بازگشت وجه
 • تحویل بخش به بخش
 • پرداخت قسطی
قیمت پارافریز

قیمت پارافریز

120 تومان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • سطح محرمانگی بالا
 • گارانتی سه روزه ویرایش
 • تحویل 2 صفحه در روز
 • هر 10 صفحه یک صفحه هدیه رایگان
 • ارتباط مستقیم با مترجم
 • ضمانت بازگشت وجه
 • تحویل بخش به بخش
 • پرداخت قسطی
قیمت پارافریز با بازخوانی

قیمت پارافریز با بازخوانی

180 تومان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • سطح محرمانگی بالا
 • گارانتی یک ماهه ویرایش
 • تحویل 6 تا 10 صفحه در روز
 • هر 10 صفحه یک صفحه هدیه رایگان
 • ارتباط مستقیم با مترجم
 • ضمانت بازگشت وجه
 • تحویل بخش به بخش
 • پرداخت قسطی

قیمت خلاصه‌ نویسی

انگلیسی
قیمت خلاصه‌نویسی استخراجی

قیمت خلاصه‌نویسی استخراجی

116 تومان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • سطح محرمانگی بالا
 • گارانتی یک ماهه ویرایش
 • تحویل 6 تا 10 صفحه در روز
 • هر 10 صفحه یک صفحه هدیه رایگان
 • ارتباط مستقیم با مترجم
 • ضمانت بازگشت وجه
 • تحویل بخش به بخش
 • پرداخت قسطی
قیمت خلاصه‌نویسی انتزاعی

قیمت خلاصه‌نویسی انتزاعی

196 تومان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • سطح محرمانگی بالا
 • گارانتی سه روزه ویرایش
 • تحویل 2 صفحه در روز
 • هر 10 صفحه یک صفحه هدیه رایگان
 • ارتباط مستقیم با مترجم
 • ضمانت بازگشت وجه
 • تحویل بخش به بخش
 • پرداخت قسطی
قیمت خلاصه‌نویسی استخراجی

قیمت خلاصه‌نویسی استخراجی

58 تومان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • سطح محرمانگی بالا
 • گارانتی یک ماهه ویرایش
 • تحویل 6 تا 10 صفحه در روز
 • هر 10 صفحه یک صفحه هدیه رایگان
 • ارتباط مستقیم با مترجم
 • ضمانت بازگشت وجه
 • تحویل بخش به بخش
 • پرداخت قسطی
قیمت خلاصه‌‌نویسی انتزاعی

قیمت خلاصه‌‌نویسی انتزاعی

98 تومان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • سطح محرمانگی بالا
 • گارانتی سه روزه ویرایش
 • تحویل 2 صفحه در روز
 • هر 10 صفحه یک صفحه هدیه رایگان
 • ارتباط مستقیم با مترجم
 • ضمانت بازگشت وجه
 • تحویل بخش به بخش
 • پرداخت قسطی

فرم مشاوره رایگان لیکو